“Ja cilvēka darba sniegums nav tāds, kāds tika gaidīts, tad, iespējams, tas ir tāpēc, ka viņš nav piemērots šim darbam.”

W. Edwards Deming
 
Pēdējos gados bija grūti atrast darbiniekus un bieži vien darbā tika pieņemti cilvēki ar amatam daļēji atbilstošām kompetencēm un priecājās, ka bija sakarīgs cilvēks. Šobrīd pieprasījums pēc darbiniekiem ir krities, uzņēmumiem vairs nevajag tik daudz darbinieku un gandrīz katrā uzņēmumā notiek darbinieku skaita samazināšana. Pareizi izvēloties kritērijus, pēc kuriem samazināt strādājošo skaitu vai atrast jaunus darbiniekus, var būtiski uzlabot uzņēmuma efektivitātes rādītājus. Tas uz ko jātiecas – vajag īsto cilvēku īstajā vietā.