Konfūcijs savulaik teicis zelta vārdus: ''Izvēlies mīlamu darbu, un tev nevienu dienu savā dzīvē nebūs jāstrādā''. Sava darba mīlēšanu vai patiku parasti uztveram kā dāvanu, kas tiek dota tikai retajiem. Vai tiešām tikai izredzētie spēj sekot savam profesionālajam aicinājumam, kļūstot, piemēram, par izmeklētāju, ornitologu vai gleznotāju?