Kas īsti ir komanda? Atbilstoši uzņēmuma darbības jomai un specifikai komandas var būt ļoti atšķirīgas. To veiksmīga funkcionēšana atkarīga no daudziem faktoriem, to skaitā komandas vadītāja un dalībnieku kompetencēm.