Uzņēmumi vairs nevar atļauties maksāt vienkārši par amata pienākumu izpildi, šodien ir svarīgi, ka amatu pienākumu izpilde vainagojas ar noteiktiem, sagaidāmiem rezultātiem. Gan vadītāji, gan personāla vadītāji ir nonākuši pie secinājuma, ka jāmeklē risinājumi, kas saista katra darbinieka darba izpildes rādītājus ar viņa atalgojumu. Gada otrajā pusē no uzņēmumu vadītājiem ir parādījusies pastiprināta interese par darba izpildes novērtēšanas sistēmu ieviešanu uzņēmumos un mainīgās atalgojuma daļas piesaisti darba rezultātiem. Šāda sistēma ļaus uzņēmumiem dalīt atbildību par sasniegtajiem rezultātiem.