Pirmā darba diena ir salīdzinoši spilgts notikums jaunā darbinieka dzīvē, no veiksmēm vai neveiksmēm lielā mērā atkarīgs darbinieka turpmākais darbs un darba devēja un kolēģu attieksmes. Arvien biežāk personālvadībā uzsveram, ka darbinieku gribam piesaistīt uz pēc iespējas ilgāku laiku darba vietai, un domājam par jaunā darbinieka adaptāciju, integrāciju vai socializāciju. Kas ir tās lietas, kas pirmajā darba dienā noteikti jāizdara darba devējam, un kas ir tās, kas svarīgas darbiniekam?