Iepriekšējā publikācijā aplūkojām daļu no apjomīgajiem grozījumiem Darba likumā (DL) - izmaiņas darba attiecību nodibināšanā un izbeigšanā, nodarbinātības ierobežojumos un darbinieku disciplināratbildības regulējumā.