Darba likuma 4.panta 2.daļa nosaka: Ja darba līgumu ar darbinieku slēdz darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējs, lai uz noteiktu laiku norīkotu darbinieku veikt darbu darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmēja labā un vadībā, par darba devēju uzskatāms darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējs. Kā šo normu attiecināt uz mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājiem un to darbiniekiem?