Kas jāzina darba devējam, pastāvīgi nodarbinot personas Igaunijā? Kā slēgt darba līgumu, kas jāņem vērā, izmaksājot algas, un, visbeidzot, kā pārtraukt darba attiecības?

Atbilstoši vispārējam noteikumam darba līgums Igaunijā slēdzams uz nenoteiktu laiku. Darba līguma noslēgšana uz noteiktu laiku iespējama tikai tad, ja tā izriet no attiecīgā darba pagaidu rakstura, piemēram, īslaicīga darba apjoma palielināšanās vai sezonāla rakstura darbu veikšana. Darba līgumi uz noteiktu laiku pieļaujami arī gadījumos, kad tiek aizvietots promesošs darbinieks. Šāds darba līgums var tikt slēgts uz attiecīgo prombūtnes laiku. Ja darba līgums uz noteiktu laiku ir noslēgts bez pamatota iemesla, tiek uzskatīts, ka līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Vairums darba līgumu Igaunijā tiek slēgti uz nenoteiktu laiku, nosakot 4 mēnešu pārbaudes laiku.