Mūsdienās cilvēku ikdiena nav iedomājama bez sociālajiem tīkliem, piemēram, "Facebook", "Twitter" u.c. Šajās vietnēs pieejama dažāda informācija un tiek pavadīts daudz laika. Kādus sociālo tīklu lietošanas ierobežojumus darba devēji drīkst noteikt darbiniekiem? Kad darbinieku viedoklis sociālajos tīklos var tikt uzskatīts par uzņēmuma vai iestādes oficiālo viedokli?

Vai drīkst kontrolēt?

Darba likumā (DL) sociālo tīklu lietošana nav regulēta, tomēr DL 28.pantā paredzēts, ka ar darba līgumu darbinieks uzņemas veikt noteiktu darbu, pakļaujoties noteiktai darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem. Arī Datu valsts inspekcija tās sagatavotajā rekomendācijā "Personas datu aizsardzība darba vietās" (Rekomendācija) atzīst darba devēja tiesības noteikt ierobežojumus informācijas tehnoloģiju izmantošanai darba vietās, attiecīgi informējot par tiem darbiniekus. Tādējādi darba devējs drīkst ierobežot darbinieka tiesības lietot sociālos tīklus, ja vien to izmantošana nav saistīta ar darbinieka tiešajiem darba pienākumiem. Darba devēji ierobežojumus nereti paredz iekšējos darba kārtības noteikumos vai citos darba devēja rīkojumos, ar ko iepazīstina darbinieku. Alternatīva iespēja ir darba datoros bloķēt piekļuves sociālajiem tīkliem, lai ierobežotu pārmērīgu interneta un saziņas līdzekļu lietošanu personīgiem mērķiem, kā arī nodrošinātu tīklu drošību un darba devēja konfidenciālās informācijas aizsardzību. Rekomendācijā šie nolūki atzīti par leģitīmiem darba devēja īstenotajai interneta izmantošanas ierobežošanai un kontrolei.