Saeima 03.10.2013. 1.lasījumā ir pieņēmusi apjomīgus grozījumus Darba likumā (DL). Šajā rakstā apskatītās izmaiņas darba tiesību regulējumā var atšķirties no faktiskajām izmaiņām, kad Saeima likumprojektu būs izskatījusi visos 3 lasījumos. Plānotie DL grozījumi izstrādāti, lai pilnveidotu darba tiesību normatīvo regulējumu atbilstoši mūsdienu dinamiskajai darba tirgus attīstībai, ietverot tajā tiesu prakses un tiesību zinātnes atziņas. Daļu no grozījumiem plānots veikt, lai nodrošinātu DL pilnīgu atbilstību Eiropas Savienības (ES) tiesiskajam regulējumam.