Šī gada 24.maijā spēkā stājās grozījumi MK noteikumos Nr.585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (MK noteikumi Nr.585), kas tostarp paredz ietvert nosacījumus attiecībā uz grāmatveža profesijas klasificēšanu. Jaunais regulējums paredz, ka, lai nodrošinātu efektīvu grāmatvedības kontroli, pirmkārt, grāmatvedības kārtošanas funkcija tiek nodalīta no pārējām saimnieciskās darbības funkcijām, un, otrkārt, grāmatvedības kārtošanu veic kompetenta persona – grāmatvedis vai ārpakalpojumu grāmatvedis.