2011. gada 20. jūlijā stājās spēkā grozījumi Darba likumā (likums). Minētie grozījumi galvenokārt regulē jautājumus par attiecībām starp darbinieku, darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēju un darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmēju (tautas valodā runājot – darbinieku nomu), kā arī ārvalstnieku nodarbināšanas aspektus. Kopumā veiktos grozījumus likumā var vērtēt pozitīvi, jo tie kaut daļēji sakārto jautājumus, par kuriem līdz šim likumā nebija nekāda regulējuma.