Darbinieks uzsāk darbu 16.03.2015. Pēc nedēļas darbinieks pazūd, uz telefona zvaniem neatbild un nevienam nav ziņojis par veselības traucējumiem vai slimības lapu esamību. Darba līgumā ir noteikts pārbaudes laiks 3 mēneši. Vai var uzteikt darba līgumu darbiniekam saskaņā ar Darba likuma (DL) 47.panta 1.daļu? Vai jāmaksā atlaišanas pabalsts, un vai ir nepieciešams darbinieka paraksts uz uzteikuma (jāpiebilst, ka darbinieks nav atrodams)?