Vai krīzes skartajam uzņēmumam, pieprasot dīkstāves pabalstu Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmā, jānoformē kādi dokumenti grāmatvedībā un personāldaļā (iesniegumi, rīkojumi utt.)? Vai dīkstāves periods un pabalsts jāatspoguļo grāmatvedībā? Vai un kā tas turpmāk ietekmēs vidējās izpeļņas aprēķinu?