Darbinieks, kas strādā normālo darba laiku (40 stundu darba nedēļa), no 19.09.2017. līdz 23.09.2017. nosūtīts komandējumā uz Poliju. 23.09.2017. ir sestdiena, kas nav paredzēta darba veikšanai, bet tam, lai darbinieks atgrieztos Latvijā. Vai uzņēmumam šī sestdiena darbiniekam jākompensē kā virsstundas? Vai darbiniekam šajā gadījumā kā brīvdiena jāpiešķir cita diena? Vai drīkst darbiniekam sestdienu neapmaksāt un nepiešķirt citu brīvdienu, pamatojot, ka darbs šajā laikā faktiski netika veikts?