Kāpēc slēgt koplīgumu? Kas to var ierosināt un kā to noslēgt? Vai par koplīgumu ir jāziņo Valsts ieņēmumu dienestam vai kādai citai iestādei? Atbildes atradīsiet šajā rakstā!