Pateicoties informāciju tehnoloģiju attīstībai, ir mainījušās iespējas sniegt un saņemt dažādus pakalpojumus, turklāt palielinājušās iespējas sniegt un saņemt dažādus pakalpojumus interneta vidē. Tas rada gan iespējas uzņēmumiem un iestādēm, gan arī izaicinājumus nodrošināt drošību sniegto pakalpojumu ietvaros, tajā skaitā arī attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību.