Vasara ir atvaļinājumu laiks, tāpēc jautājums par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu ir aktuāls gandrīz katrā uzņēmumā. Šajā publikācijā lasiet, kādu līgumu slēgt ar fizisku personu, ja uzņēmumam vajadzīgs darbinieks, kas aizvieto prombūtnē esošo darbinieku divas, trīs dienas mēnesī? Slēgt darba līgumu vai uzņēmuma līgumu? Vai iespējams noslēgt vienošanos tikai uz konkrēto dienu? Un kādu noteikt darba samaksu?