Nav nekas neparasts, ka jaunieši vēlas paralēli mācībām piepelnīties. Taču, pieņemot bērnu vai jaunieti darbā, ir jāievēro vairākas nianses, piemēram, kādos darbos un kādā kārtībā drīkst nodarbināt nepilngadīgas personas, kā noslēgt darba līgumu un izmaksāt atlīdzību, u.c. būtiskus jautājumus, lai izvairītos ne tikai no iespējamiem nelaimes gadījumiem darba vietā, bet arī administratīvajiem sodiem.