Ņemot vērā darbinieku mobilitāti un arvien biežāk izplatīto darbinieku nosūtīšanu darba veikšanai ārpus ierastās darba vietas, aktuāls ir jautājums, kā pareizi noformēt darbinieku nosūtīšanu darbā uz ārvalstīm un kādas ir darbinieku tiesības un darba devēja pienākumi pret darbinieku, kā arī darba devēja saistības valstī, uz kuru darbinieks tiek nosūtīts.

Kas ir darba brauciens?

Uzņēmums, kas, piemēram, ražo mēbeles, var nosūtīt savus darbiniekus, ar kuriem ir noslēgts darba līgums, montēt vai uzstādīt mēbeles klienta norādītajā adresē. Ja montāža vai uzstādīšana klienta norādītajā adresē ir darbinieka pamata vai papildu pienākums, kas noteikts darba līgumā vai darba aprakstā, vai arī darbinieks ir nodarbināts ar regulāriem pārvadājumiem saistītā amatā (piemēram, autotransporta šoferis), var uzskatīt, ka darbinieka darba pienākumi ir saistīti ar regulāriem pārbraucieniem.