Darbinieks, kam darba laiks ir 4 stundas dienā, atradās darba sanāksmē. Pēc sanāksmes darbinieks guva traumu, kuras rezultātā ir izsniegta darbnespējas lapa. Darbnespējas lapa ir izsniegta dienā, kad darbinieks bija darbā. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem 1.darbnespējas diena netiek apmaksāta. Kā rīkoties šajā gadījumā, kad darba diena ir arī 1.darbnespējās diena?