Uzņēmumam, kam ir noslēgts koplīgums un kas sniedz komunālos pakalpojumus, reizēm ir nepieciešams veikt avārijas likvidēšanas darbus, kuros piedalās uzņēmuma vienas nodaļas darbinieki. Šādā situācijā darbiniekiem nav iespējams doties pusdienu pārtraukumā, tāpēc uzņēmums vēlas apmaksāt šo darbinieku ēdināšanas piegādes izdevumus uz darba norises vietu. Vai uz darbinieku ēdināšanas izdevumu apmaksu var attiecināt likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8.panta 15.punkta nosacījumus?