Tiem, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, būs tiesības pensionēties priekšlaicīgi, t. i., divus gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas. 2022. gadā pensionēties priekšlaicīgi varēs tie, kas sasnieguši 62 gadu un trīs mēnešu vecumu. Jautājums – vai šī skaitīsies priekšlaicīga pensija? Tā tiks izmaksāta 50% vai pilnā apmērā?