Grūtniecība un mazuļa ienākšana ģimenē nereti tiek dēvēta par sievietes dzīves skaistāko laiku, kad visa uzmanība tiek veltīta bērnam. Jauki, ja mazuļa aprūpē aktīvi iesaistās tēvs vai reizēm kāda cita uzticības persona, – arī viņiem ir tiesības uz pabalstu un saistoši citi juridiskie aspekti, kas skar pēcdzemdību periodu.

Līdz 2022.gada 2.augustam Latvijai, tāpat kā visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, ir jāpārņem direktīvas 2019/1158 par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem prasības. Šī direktīva paredz dažādas izmaiņas, kas ieviestas likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" un stājas spēkā 1.augustā.

Kā norādīts anotācijā, likuma grozījumi vērsti uz to, lai nodrošinātu efektīvāku sociāli apdrošināto personu aizsardzību un lai kopumā veicinātu darba un ģimenes dzīves harmonizāciju, stiprinātu ģimenes dzīves aizsardzību un plašāku iesaistīšanos bērna aprūpē.