Mācību prakses ir neatņemama izglītības sistēmas sastāvdaļa, īpaši profesionālās izglītības jomā. Latvijā arvien populārāka kļūst arī skolu audzēkņu un studentu mācību prakses veikšana dažādos uzņēmumos, iestādēs un institūcijās.

No mācību prakses iegūst gan praktikanti, gan iesaistītā prakses vieta. Praktikanti gūst iespēju praksē pielietot un pilnveidot savas teorētiskās zināšanas, kas nodrošina lielākas iespējas darba tirgū nākotnē. Savukārt prakses vieta iegūst pieeju potenciālajiem darbiniekiem, kas, uzsākot darba attiecības, jau būs iepazinušies ar prakses vietas darba specifiku un kultūru. Tāpat praktikanti var palīdzēt uzņēmumiem ikdienas darbā, izpildot vienkāršākus darbus un uzdevumus.

Praktizējot darba tiesību jomā, nereti saskaros ar dažādiem jautājumiem par mācību prakses organizēšanas kārtību, piemēram, par prakses juridisko noformēšanu, praktikantu statusu, tiesībām un atlīdzību darba vietā. Tāpēc aplūkošu būtiskākos ar mācību praksi uzņēmumos saistītos juridiskos aspektus. Jānorāda, ka praksi var veikt arī iestādēs un biedrībās un citās institūcijās, tomēr ērtībai rakstā izmantošu vienotu apzīmējumu – "uzņēmums".