Daudzos uzņēmumos regulāri vai vismaz kādu reizi gada laikā rodas nepieciešamība nosūtīt darbiniekus komandējumos. Šādu uzņēmumu vadībai, grāmatvežiem un pašiem komandējumos nosūtītajiem darbiniekiem nereti rodas dažādi specifiski jautājumi par komandējumiem, piemēram, vai arī izbraukšanas un atgriešanās diena ir komandējuma diena, vai komandējumu var izmantot personīgiem mērķiem un vai līdzi var ņemt arī savu sievu vai vīru.