Gan nodokļu maksātājiem, gan ienākumu izmaksātājiem bieži ir neskaidrības par nodokļu atvieglojumu piemērošanu un tieši par to, kas ir atbildīgs par ziņu sniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par izmaiņām nodokļa atvieglojumos, šādu ziņu norādīšanu algas nodokļa grāmatiņā un ierakstu neveikšanu. Šajā publikācijā vērsīšu uzmanību uz darba devēja un darbinieka savstarpējo atbildību ierakstu veikšanā algas nodokļa grāmatiņā, kā arī katras puses iespējamo administratīvo un cita veida atbildību par sev normatīvajos aktos noteikto pienākumu nepildīšanu.