Agrāk dati par darbinieku tika ievākti ar personāla uzskaites kartiņu palīdzību. Šādās kartiņās bija norādīts darbinieka ģimenes stāvoklis, bērnu skaits, izmantotie atvaļinājumi, utt. Šobrīd jautājums par to, kādus datus par darbiniekiem darba devējam ir jāievāc un kādus datus tas drīkst ievākt nav regulēts ar kādu konkrētu normatīvo aktu, taču prasības un ierobežojumi šādu datu ievākšanai izriet no vairākiem atsevišķu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.