Organizācijā grāmatvedis, datorspeciālists, konsultante finanšu jautājumos un apkopēja strādā uz uzņēmuma līguma pamata (jo tas nav pamatdarbs, un citā darba vietā ir noslēgti līgumi par pilnu slodzi), un šie cilvēki nav reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā (VID), kā saimnieciskās darbības veicēji (SDV). Ņemot vērā to, ka likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (par IIN) ir iestrādāts, ka ar 01.01.2013. uzņēmuma līgumus varēs slēgt tikai ar tādām fiziskām personām, kuras ir reģistrētas VID par SDV, taču šobrīd plāno pieņemt arī tādu normu, ka fiziskās personas varēs nereģistrēties VID par SDV, ja netiks piemēroti saimnieciskās darbības izdevumi, jautājums ir - vai 2013.gadā varēs slēgt uzņēmuma līgumu, ja fiziskā persona nebūs reģistrēta VID kā SDV?