Vai Valsts policija ir tiesīga, apturot autovadītāju, prasīt uzrādīt darba līgumu un piemērot naudas sodu, ja darba līgums nav līdzi? Vai šāda prasība ir atrunāta Darba likumā?