Svarīga loma katra darbspējīga cilvēka dzīvē ir darbam. Ikviens no mums ir tiesīgs izvēlēties tādu nodarbošanos, kas atbilst iegūtajai izglītībai, kvalifikācijai, spējām un prasmēm. Taču neatkarīgi no personas individuālām spējām, prasmēm un kvalifikācijas, visiem, dibinot vai pārtraucot darba tiesiskās attiecības, ir vienādas tiesības uz darba attiecību noformēšanu un/vai izbeigšanu. Šī publikācija būs noderīga darba devējiem, un tajā sniegtā informācija sniegs atbildi uz jautājumu, vai darba devējs ir tiesīgs pieprasīt no darba ņēmēja apmaksu par apmācībām, un papildus aprēķināt arī līgumsodu.