Vai, uzsākot darba attiecības, darbiniekam ir pienākums informēt darba devēju par invaliditāti?