Darbinieka darbnespēja ilgst nepārtraukti jau vairāk nekā 6 mēnešus. Darbnespējas lapā kā saslimšanas cēlonis ir norādīts "cits cēlonis". Vai darba devējam šajā gadījumā ir tiesības izbeigt darba tiesiskās attiecības, pamatojoties uz Darba likuma (DL) 101.panta 1.daļas 11.punktu (ievērojot uzteikuma termiņu 10 dienas), kaut gan darbinieks turpina slimot? Vai arī jāgaida, kad darbinieks beigs slimot, atgriezīsies darbā, un tad pirmajā darba dienā pēc slimošanas jāuzteic darbs, pamatojoties uz minēto DL pantu?