Valsts iestāde Eiropas Savienības (ES) projekta ietvaros Latvijā organizē pasākumu, uz kuru uzaicināts ārzemju lektors no Īrijas. Lektoram ar iestādes rīkojumu nodrošināta naktsmītne Rīgā 2 naktīm, kas kopsummā maksā 168 EUR (84 EUR diennaktī). Summa pārsniedz Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi" (MK noteikumi Nr.969) 21.3.apakšpunktā noteikto normu Rīgā, kas ir 57 EUR par diennakti. Ārzemju lektors nav valsts iestādes darbinieks un nesaņem no tās atlīdzību. Viesnīcu rezervē un par to maksā valsts iestāde. Vai iestādei šajā gadījumā ir jāievēro MK noteikumu Nr.969 21.3.apakšpunktā izdevumiem par viesnīcu noteiktā norma – 57 EUR?