Darbinieks pieņemts darbā 13.novembrī. 11.novembrī viņam piedzima bērns. Darbinieks jaunajā darba vietā pieprasa paternitātes atvaļinājumu, lai gan bērns viņam piedzima, kad darbinieks vēl nebija darba attiecībās ar darba devēju. Vai darba devējam ir pienākums šādu atvaļinājumu piešķirt?