Darba likuma (DL) 47.panta 1.daļā noteikts, ka darbinieks un darba devējs pārbaudes laikā var pārtraukt darba attiecības, 3 dienas iepriekš par to paziņojot otrai pusei. Kura ir pēdējā diena šādam uzteikumam - pārbaudes laika pēdējā diena vai tomēr 3 dienas pirms pārbaudes laika pēdējās dienas? Ja pārbaudes laika pēdējā dienā tiek paziņots, ka darba attiecības netiks turpinātas, tad 3 dienas tiek strādātas jau pēc pārbaudes laika beigām. Vai šādā gadījumā būtu jāslēdz vienošanās?