Darbinieks neiztur pārbaudes laiku, un darba attiecības pēc darba devēja iniciatīvas tiek pārtrauktas, paziņojot to darbiniekam ar rīkojumu. Ir ievēroti Darba likumā (DL) noteiktie termiņi – par darba attiecību pārtraukšanu ir paziņots 3 dienas iepriekš. Nākamajā dienā pēc iepazīšanās ar rīkojumu un arī turpmākajās dienās darbinieks nav darbā. Vai šādā gadījumā darba attiecības tiek automātiski pārtrauktas noteiktajā datumā arī tad, ja darbinieks neierodas darbā? Pastāv iespēja, ka darbiniekam ir izsniegta darbnespējas lapa un viņš pēc vairākām nedēļām ieradīsies "atstrādāt" 2 dienas…