Samērā biežas ir situācijas, kad nepieciešams veikt grozījumus darba līgumā, kas noslēgts starp darbinieku un darba devēju.