Darbinieks decembrī dodas atvaļinājumā. Lai izmaksātu atvaļinājuma naudu par dienām, jāaprēķina vidējā izpeļņa. Kā saskaņā ar Darba likuma 75. pantu rēķināma dienas vidējā izpeļņa, ja darbinieks pēdējo sešu mēnešu laikā strādājis gan normālo darba laiku, gan summēto darba laiku?

Piemēram, jūnijā darbiniekam noteikts normālais darba laiks, bet jūlijā-septembrī summētais darba laiks ar pārskata periodu – trīs mēneši, savukārt oktobrī-novembrī – normālais darba laiks. Vai cits piemērs: jūnijā-septembrī darbiniekam ir noteikts normālais darba laiks, bet oktobrī-novembrī – summētais darba laiks ar pārskata periodu trīs mēneši, kas turpinās arī decembrī.