Kā aprēķināt vidējo izpeļņu un uzkrātās atvaļinājuma dienas darbiniecei, kas ir devusies dekrēta atvaļinājumā, pēc kura plāno atgriezties darbā?

Vidējās izpeļņas aprēķins

Vidējo izpeļņu rēķina saskaņā ar Darba likuma (DL) 75.pantu. Atkarībā no situācijas vidējās izpeļņas aprēķinam piemēro konkrēto šī panta daļu:

  • daļu visos DL noteiktajos gadījumos, kad izmaksājama vidējā izpeļņa, ņemot vērā pēdējo sešu kalendāra mēnešu darba algu;
  • daļu, ja pēdējo sešu kalendāra mēnešu laikā darbinieks nav strādājis un viņam nav izmaksāta darba samaksa;
  • daļu, ja darbinieks bijis nodarbināts mazāk par sešiem mēnešiem pēc vismaz 12 mēnešu ilgas attaisnotas prombūtnes.