Darbinieks uzrakstījis atlūgumu, kurā norādījis 6.janvāri kā pēdējo darba dienu. Līdz tam darbinieks dodas papildatvaļinājumā no 6.–15.decembrim, pēc tam ikgadējā atvaļinājumā no 16.decembra līdz 6.janvārim. Kāda perioda vidējā izpeļņa jāņem vērā, aprēķinot atvaļinājuma naudu un neizmantotā atvaļinājuma aprēķina kompensāciju?