Darbiniece no 2021. gada 5. līdz 11. jūlijam ir atvaļinājumā, no 12. jūlija līdz 28. novembrim tai ir piešķirta slimības lapa B, savukārt no 29. novembra – darbiniece atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā. 2021. gada septembrī izmaksāts materiālais pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu, un tā paša gada decembrī izmaksāts bonuss par iepriekšējo pārskata gadu. 2021. gada jūlijā nostrādātas divas dienas, par kurām izmaksāta alga.

Veicot uzkrātā atvaļinājuma rezerves aprēķinu 2022. gada janvārī, vidējā izpeļņā jāiekļauj summas un dienas no jūlija līdz decembrim, tātad tiek iekļauts gan bonuss, gan materiālais pabalsts, un tas viss tiek dalīts uz divām darba dienām šajā periodā, līdz ar to veidojas regulārajiem ienākumiem neadekvāta vidējā izpeļņa.

Vai šajā situācijā ir iespējams kāds cits aprēķins? Kuri mēneši ietilps vidējās izpeļņas aprēķinā, ja, piemēram, tā būtu jāaprēķina 2022. gada februārī (materiālā pabalsta un bonusa izmaksas mēnešos nav nostrādāto darba dienu, jo darbinieks ir attaisnotā prombūtnē).