Darbinieks, kuram noteikts summētais darba laiks, nostrādāja vienu darba dienu 2022.gada novembrī, pēc tam atvēra slimības lapu vairāku mēnešu garumā. Slimības lapas laikā viņš uzrakstīja atlūgumu. Darbinieks ir saņēmis samaksu par nostrādāto dienu novembrī, kā arī naudas balvu un prēmiju decembrī.

Aprēķinot kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu, problēmas rodas ar vidējās izpeļņas aprēķinu. Aprēķinā ietilpst darba dienu, nakts stundu un virstundu samaksa, jo decembrī noslēdzās ceturtais ceturksnis, kā arī gada nogalē izmaksātā naudas balva un prēmija. Veicot aprēķinu, vidējā stundas likme sanāk 72,11 eiro. Tā kā darbiniekam ir neizņemts atvaļinājums (12,47 dienas jeb 99,76 stundas), darba devējam kompensācijā būtu jāizmaksā 7193,69 (99,76 x 72,11) eiro. Šajā situācijā darbinieka kompensācija ir neadekvāta noslēgtajam darba līgumam, tāpat darbinieks ilgstoši ir bijis prombūtnē. Vai veiktie aprēķini ir korekti?