Darbiniekam darba līgumā noteikts atalgojums par stundām, piemēram, 15 eiro stundā. Darba laiks saskaņā ar līgumu ir 30 stundas nedēļā. Atsevišķi saskaņojams ir darba laiks virs 30 stundām un, ja ir nepieciešams strādāt vairāk nekā 30 stundas, bet mazāk nekā 40 stundas, tad par tām arī tiek maksāti 15 eiro. Savukārt, ja ir strādāts vairāk nekā 40 stundas, par to tiek maksāts dubultā. Papildus – par katru normālu darba stundu tiek noteikta piemaksa 4,15% jeb 0,62 eiro (līdz 30 stundām nedēļā) apmērā. Par laiku virs 30 stundām nedēļā šī piemaksa netiek maksāta. Vai šādu piemaksu var uzskatīt par kompensāciju, kas tiek aplikta ar nodokļiem, taču netiek skaitīta vidējā izpeļņā?