Darbiniekam tika izmaksāta ikgadējā prēmija. Vai drīkst paaugstināt vidējās izpeļņas aprēķinu ikgadējās prēmijas dēļ?