Sācies atvaļinājumu laiks, tāpēc izskatīsim vidējās izpeļņas jautājumus, kas parasti sagādā lielākās neskaidrības un kļūdas.