Vai kaut kur normatīvajos aktos ir noteikts, cik ilgā laikā jāiesniedz avansa norēķins un cik vecus čekus tajā darbinieks drīkst iekļaut? Vai, piemēram, 2020. gada janvāra avansa norēķinā var pievienot čeku par izdevumiem (transporta biļetes iegāde)  2019. gada novembrī?