Uzņēmuma darbiniekam – avansa norēķinu personai tiek izsniegts avanss, lai izmaksātu darba algas uzņēmuma darbiniekiem saskaņā ar algu sarakstu, uz kura darbinieki parakstās par darba algas saņemšanu. Vai darba algu izmaksa skaidrā naudā ar norēķinu personas starpniecību ir atļauta? Ja nē, tad kuras normatīvo aktu normas to aizliedz?