Avansu norēķinu personai 02.01.2013. ir izsniegts skaidrās naudas avanss – Ls 200,00, no kuriem 2013.gada janvārī izlietoti Ls 180,00, un par tiem līdz 01.04.2013. ir veikts norēķins. 06.02.2013. ir izsniegts nākamais skaidrās naudas avanss – Ls 400,00. 02.04.2013. skaidrās naudas avansa atlikusī summa, kura ir avansa saņēmēja rīcībā un par kuru nav veikts norēķins (Ls 20,00 + Ls 400,00 = Ls 420,00, no kuriem Ls 20,00 ir janvārī izsniegtā avansa daļa, kurai uz  02.04.2013. ir beidzies 90 dienu termiņš), pārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru.Vai šie Ls 20,00 ir jāpielīdzina algota darba ienākumam, un vai ir jāaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) kā no algota darba gūta ienākuma, pieņemot, ka tā ir personas neto alga?