Vai avansa nepārtraukta izsniegšana un atgriešana, lai izvairītos no nodokļu sloga, var tikt uzskatīta par pārkāpumu?

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Vai izsniegtajam avansam ir jābūt pamatotam un pierādāmam.